Admiraliteit 6 van de Maze

Veilig varen op het water

Peter is reeds vanaf 1974 als voorzitter bij onze admiraliteit betrokken en heeft een team om zich heen verzameld dat vele jaren succesvol het waterwerk in Rotterdam heeft vormgegeven.

Peter heeft het laatste woord

Peter van Eijnsbergen

Peter heeft vanuit zijn functie voor de regio groot Rotterdam het veilig varen en de vaaropleidingen een belangrijke impuls gegeven. Peter vertegenwoordigde scouting bij het havenbedrijf van Rotterdam op nautisch gebied, de werkgroep Rotterdam van het KNWV en werkte samen met Maritiem Nederland. Peter was de centrale vraagbaak voor de waterwerkgroepen in onze regio.

Enkele voorbeelden zijn het vletten project van Maritiem Nederland en de hierop volgende presentatie en roeiwedstrijden tijdens de Wereldhavendagen van 2006. Hierdoor is de samenwerking met de Zeekadetten bevorderd die ook gebruik  zijn gaan maken van onze unieke M3 (motorschepen) opleiding. Peter heeft de eisen en vaardigheden voor het varen met motorboten (commissie M op landelijk niveau) samengesteld.

Vernieuwend zijn het ontwikkelen van een nieuwe opleiding voor andere typen schepen dan vletten bij scouting. Met name het samenstellen van de nieuwe cursus motordrijver. Peter heeft zijn stempel gedrukt op het democratisch vormgeven van de KVR (Landelijke Kleine Vlootraad).

Evenementen, Peter wist er wel raad mee. Het herhaaldelijk organiseren en trekken als hoofdorganisator de logistieke spil van de 2 jaarlijkse Admirade activiteiten (grootschalig waterwerk postenspel) en het succesvolle nieuwbouw vletten project 2006 in Rotterdam een goed voorbeeld. Peter ondersteunde met zijn ervaring als back-up de RZW wedstrijden en was hierbij baancommissaris te water.

Staat van dienst
1974- 1981 Voorzitter admiraliteit / GSTT waterwerk
1974- heden Voorzitter / coördinator Calandtroep
1974- 2010 Afgevaardigde KVR
1981- 2010 vzt. Admiraliteit van de Maze i.p.v. admiraliteit / GSTT waterwerk
1997- 2010 COT’er CWO (regio Rond de Rotte)
1998- heden Examinator MBL (team waterwerk)
1998- heden Beoordelingsgemachtigde CWO
2005- heden werkgroep wachtschepen (team waterwerk)
2005- heden werkgroep commissie M (motorschepen) (team waterwerk)
2007- heden werkgroep CWO GMS (team waterwerk)
2007- heden team evenementen (steunpunt scouting Rotterdam)

Bij zijn afscheid van de admiraliteit op 9 november 2010 werd het gouden waarderingsteken van de vereniging Scouting Nederland uitgereikt.

Vanuit de Landelijke Admiraliteit:

Peter van Eijnsbergen is bekend vanwege zijn niet aflatende bijdrage om voor een (democratische) discussie in de KVR (Kleine Vlootraad) te zorgen. Hij zorgde er altijd voor dat scouting betaalbaar bleef voor de ouders van jeugdleden "met een kleine portemonnee".

Daarnaast heeft hij zich op landelijk niveau gemanifesteerd als initiator van nieuwe zaken, waaronder de CD voor de opleiding motordrijver, de commissie M (motorboten) voor het stellen van vaardigheidseisen voor deze vaartuigen en als docent bij de cursus motordrijver.

Peter was is ook lid geweest van het regiobestuur als contactpersoon namens de admiraliteit en betrokken bij het gewestelijk bureau (inzet van de groeps- en regio-ondersteuning en bij de omvorming van de gewesten naar regio's).

Peter was voorzitter van diverse regionale evenementen zoals de 24-uurs race, de Admirade en het "Project Vletten aan de Maas", een project samen met KMR en NML, waarbij de scoutinggroepen in de regio in het bezit kwamen van 12 nieuwe lelievletten.

Hij was initiatiefnemer en later beheerder en webmaster van de eerste Rotterdamse Scouting website die uitgegroeid is tot een informatiedepot over veiligheid bij het varen en de interpretatie van de regelgeving van wettelijk eisen voor wachtschepen. Deze website heeft op landelijke niveau zijn waarde bewezen voor alle groepen die met motorschepen varen.

Peter draaide mee met de “calamiteitentelefoon” tijdens de zomerkampen, waarbij groepen kunnen bellen die in de problemen zijn gekomen met watergerelateerde zaken, motorpech en dergelijke.

Last –but-not-least is Peter actief betrokken bij het Deelgemeentelijk overleg in Rotterdam-Noord en heeft rapporten geschreven over het welzijn in de gemeente in het algemeen en de taak van Scouting daarin in het bijzonder.

Vanuit zijn Calandtroep:

"Schipper" van Eynsbergen is een prominent leider binnen onze groep en is iemand die de vergaderingen en activiteiten actief en positief kritisch volgt.

Zijn expertise en inzet zijn zaken waar wij regelmatig gebruik van mogen maken in het belang van het spel van Scouting voor de kinderen.

Zijn tomeloze werklust en ongebreidelde inzet maken hem tot een van de meest gewaardeerde leiders binnen onze groep en Admiraliteit

Zijn organisatorische vermogens komen niet alleen de kinderen in zijn eigen groep ten goede maar ook de kinderen van de andere groepen hebben hiervan al vele malen mogen profiteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie van de " Admirade" , een periodiek terugkerende activiteiten programma waar door ca 300 a 400 zeeverkenners een fantastische, uitdagende en avontuurlijke dag wordt geboden en waarbij de heer van Eynsbergen de stuwende kracht is.

Een waardering zeker voor al datgene wat de heer van Eynsbergen is al die jaren voor de Rotterdamse jeugd (en niet te vergeten de jonge leiding) heeft betekend.

Een stem van uit de regio (Victor de Schepper):

Ik ken  Peter  sinds  1975 van district activiteiten waar we in de organisatie zaten  en  zo  hebben we op vele manieren  samen gewerkt  o.a. gewestelijke  houthakkerskampen  patrouille  wedstrijden  waar hij  zich  100 % voor inzette.

Later  ook bij de oprichting van de Admirade  werd ik ook als  landscout  geaccepteerd  en heb er velen mee mogen organiseren  het was altijd  prettig  samenwerken met hem .

Een voorbeeld van leren en samenwerken: de Argonauten.

De samenwerking dateert al van het moment dat Peter de Calandtroep van bijna niets tot een goed draaiende zeeverkennersgroep wist op te bouwen.

Peter was een landrot. Bij de Argonauten kwam hij roeien leren en kijken hoe de Argonauten programma draaiden. Gezamenlijke trainingen waaronder het houthakkers insigne voor onze verkenners zijn opgezet.

Spelprogramma's werden uitgewisseld en van elkaars fouten geleerd, dit al weer gedurende een lange reeks van jaren.

In de loop der jaren is heel wat informatie gedeeld en zijn discussies over tal van onderwerpen Scouting betreffende gevoerd. 

Samenwerking bij de organisatie van de Admirade en het onderhoud van onze wachtschepen. Peter was daar nou bij betrokken.