Admiraliteit 6 van de Maze

Veilig varen op het water

 

Maritiem talent gezocht

whd-erasmusbrug

Maritieme Metropool Rotterdam

Er wordt gerekend met de kansen voor een beroep 'in de haven' dat er minimaal een niveau MBO 3 of 4 nodig is om alle technieken te kunnen beheersen. Door de automatisering van het werk komen de opleidingen lager als dit niveau niet meer aan bod.

Staat ook de beroepsbevolking met de rug naar de haven en komt er vergrijzing dan is dit een probleem dat onze welvaart bedreigt.

Positief geluid: Er gebeurt wat met de techniek scholen, met waterscouting en de combinatie KMR-NLM.

Wat is het KMR en het NML? Wat betekenen deze afkortingen?

Wat is het vlettenbouw project?